UWAGA 800x400W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Srokowo na 2022 rok zapraszamy do czynnego udziału radnych oraz jednostki pomocnicze Gminy w tworzeniu projektu budżetu. Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu za pośrednictwem radnych ale również bezpośrednio do Urzędu Gminy  Srokowo na  załączonym wniosku.

Termin składania wniosków – do 30 września 2021 roku

Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Srokowo ul. Plac Rynkowy 1. 

Złożone wnioski stanowią  materiały pomocnicze do opracowania projektu budżetu i informują o potrzebach mieszkańców ale nie stanowią podstawy do ich obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu. Wójt Gminy zabezpiecza najpierw potrzeby obligatoryjne Gminy Srokowo tj. utrzymanie jednostek: Szkoły Podstawowej, Centrum Usług Społecznych, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, zakładu budżetowego, oraz kontynuację rozpoczętych inwestycji a pozostałe wnioski ujmuje w budżecie w miarę posiadanych środków.

 

Marek Olszewski
Wójt Gminy Srokowo

 

WNIOSEK DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SROKOWO NA ROK 2022 - pobierz