organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.
 
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Srokowo z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna