UWAGA 800x400Uczniowie pełnoletni i rodzice uczniów, którzy w ramach "Grantów PPGR" złożyli oświadczenia proszeni są o dostarczenie osobiście:

Dokumentu poświadczającego zatrudnienie w PPGR (członka rodziny, który pracował niegdyś w byłym PPGR – dotyczy tych którzy tego nie dostarczyli) oraz wypełnionej karty ucznia.

Dokumentem poświadczającym zatrudnienie może być: świadectwo pracy, zaświadczenie z ZUS, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa itp.

Dokumenty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9) w godz. 08:00 – 15:00 w terminie do 10 grudnia 2021 r.

Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu w PPGR swoich przodków proszone są o podanie danych identyfikacyjnych przodków w zakresie: imię i nazwisko krewnego, daty urodzenia krewnego oraz imion jego rodziców, nazwisko panieńskie krewnego (dotyczy kobiet) oraz dokładną nazwę PPGR –  w terminie  do 5 grudnia 2021 r. Posiadając te dane Gmina Srokowo będzie mogła wystąpić do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR. W związku z tym, że uzyskanie dokumentów z KOWR może wpłynąć po terminie uniemożliwiającym Gminie weryfikację państwa oświadczeń – prosimy o jak najszybsze samodzielne pozyskiwanie dokumentów.

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.

Informacje udzielane są pod nr telefonu 89 754 54 28.

Karta ucznia – do pobrania