asc 940x788Dnia 21 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji, e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób. Dzięki tej e-usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov. Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC.

arimr logoDo 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

logo casZachęcamy do zapoznania się z marcowym wydaniem e-biuletynu Centrum Animacji Społecznej ->pobierz

Wszystkie e-biuletyny dostępne są na stronie: http://caswegorzewo.pl/e-biuletyn/

bazarekW nurcie nowych technologii WMODR powołał do życia platformę sprzedażową – wirtualny Bazarek, aby zapewnić ciągłość pracy lokalnym przedsiębiorcom, których codzienna działalność została ograniczona przez pandemię COVID-19.

mapadotacji1Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30.04.2021 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w powiatach: bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, nidzickim, mrągowskim, szczycieńskim, kętrzyńskim i miasto Olsztyn, a jego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz podniesienie aktywności zawodowej co najmniej 55 osób (w tym 29 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej.

GRUPA DOCELOWA:

I.  Osoby bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy (łącznie z długotrwale bezrobotnymi),w tym:

-   osoby o niskich kwalifikacjach

-   osoby w wieku 50 lat i więcej

-   osoby z niepełnosprawnościami

-   kobiety