legitymacjaTo już dziś! Od 23.06 br. rachmistrzowie spisowi zaczną odwiedzać respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.

Kiedy odwiedzi Cię rachmistrz w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego poproś go, aby wylegitymował się oficjalnym identyfikatorem.

Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie.

pip logoWielkimi krokami zbliżają się wakacje – czas intensywnej pracy dla rolników i ich rodzin. W okresie wakacyjnym rolnicy narażeni są jeszcze bardziej na niebezpieczeństwa podczas wykonywania swoich prac. Z myślą o osobach związanych z rolnictwem, została powołana Komisja do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie, zrzeszająca przedstawicieli organów, urzędów, instytucji i organizacji zainteresowanych tą problematyką.

f5ceee67 ce64 4869 82a7 f936253f6d2aZachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym "Świat się kręci wokół wsi", zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
1.1. Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi
1.2. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego
1.3. Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców
1.4..Warsztaty zdrowego odżywiania idietetyki dla mieszkańców
1.5. Edukacja profilaktyka próchnicy
1.6. Działanie edukacyjno-profilaktyczne-badania przesiewowe dorosłych-choroby krążeniai cukrzycy.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalności  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.
1.1 Akademia Małego Dziecka
1.2 Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców
1.3 Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi.
2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
2.1 Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych
2.2 Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
3.1 Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin.
3.2 Warsztaty integrujące środowisko  rodzin i osób niepełnosprawnych.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalność na rzeczorganizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3, w zakresie określonym  w pkt. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.1 Punkt doradczy dla podmiotów wymienionychw ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
1.2 Warsztaty konsultacyjne, spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych
2. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.
2.1 Warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2021