konsultacjeProtokół z przebiegu konsultacji dotyczących opracowanego projektu Diagnozy potencjału i potrzeb społeczności lokalnej Gminy Srokowo w zakresie usług społecznych - do pobrania

logo KOWR2Przypominamy, że od 1.07.2009 r. funkcjonują fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, którymi administruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno–spożywczych. Na mocy ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43 j.t.) - cele funduszy są realizowane w oparciu o strategie promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, a także poprzez prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych, w tym m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Funduszy Promocji.

konsultacjeWójt Gminy Srokowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych bezpośrednich 17 maja 2021r.

1) godz.12:00 podmioty i instytucje

2) godz.15:30 mieszkańcy gminy i organizacje pozarządowe

organizacje pozarzadoweZarządzenie 25/2021
Wójta Gminy Srokowo
z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, iż System Powiadamiania Ratunkowego wkracza w kolejny etap jakim jest przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na podstawie harmonogramu otrzymanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w województwie warmińsko-mazurskim prace przełączeniowe potrwają od dnia 10 maja do dnia 17 maja 2021 r.

komunikatPowiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie informuje, że w 2021 roku stwierdzono 6 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym w kwietniu 2021 roku 2 ogniska na terenie powiatu mrągowskiego. W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia w/w jednostki chorobowej na terenie powiatu kętrzyńskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie przypomina, że w dniu 6 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722), które obowiązuje również właścicieli gospodarstw przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby.