logo umwwmWojewództwo Warmińsko-Mazurskie funkcjonuje w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, prowadzi działania w kierunku żywność – wysokiej jakości – bazująca na tradycyjnej, silnej pozycji rolnictwa w regionie. W celu rozwoju rynku żywności regionalnej i tradycyjnej współtworzy Listę Produktów Tradycyjnych, która jest przewodnikiem po regionalnej kuchni polskiej oraz źródłem informacji na temat sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstarszych polskich produktów.

WYKAZ NIERUCHOMOSCIWykaz mienia komunalnego z przeznaczeniem do sprzedaży i możliwością zabudowy jednorodzinnej na terenie Srokowa - pobierz

WL2020W związku z przystąpieniem przez Urząd Gminy Srokowo do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy Państwa o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji. W celu uzyskania dostępu do systemu i przygotowania prezentacji/wizytówki dla Państwa OPP prosimy o wypełnienie następującego formularza: https://www.iwop.pl/formularz-dla-lokalnych-opp

lista jednostek nieodplatnego poradnictwaLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego - do pobrania

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych:
1) Edukacja i wychowanie: wspieranie funduszy stypendialnych,
2) Turystyka i wypoczynek:
a. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe m.in. warsztaty kulinarne i rękodzieła.
b. Wakacje w siodle
3) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych: Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo