stowarzyszenie wm gmin pograniczaW dniu 31 marca 2021 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie odbyło się szóste spotkanie Rady Partnerstwa Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Podczas spotkania Rada Partnerstwa przyjęła Raport Diagnostyczny dla Pogranicza.

zgkim ogloszenie

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych:

hpvNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz 2365, z 2020r. poz 322 i 1492) w związku z  pkt V. 1. Załącznika do Uchwały Nr XXVI/146/2020 Rady Gminy Srokowo z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022”.

rozliczPITW związku z przystąpieniem przez Urząd Gminy Srokowo do projektu „Wspieraj lokalnie”, mającego umożliwić organizacjom pożytku publicznego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego, informujemy Państwa o możliwości przygotowania dla Państwa organizacji prezentacji w programie do rozliczeń PIT, który zamieszczony zostanie na naszej stronie internetowej. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi dla Państwa organizacji.

photoW dniu 18 lutego 2021 r. mieszkanka naszej gminy Pani Jadwiga Kułdo obchodziła 100-lecie urodzin.