PE2019INFORMACJA
WÓJTA GMINY SROKOWO
Z DNIA 6 MAJA 2019 r.
o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
zarządzonych na dzień 26 MAJA 2019 r.

organizacje pozarzadoweTurystyka i wypoczynek: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Wójt Gminy Srokowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem zaprasza do składania ofert w terminie do 28 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Wójt Gminy Srokowo, jednocześnie w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert, zaprasza przedstawicieli organizacji do składania zgłoszeń na członka komisji konkursowej - wniosek należy złożyć (zgłoszenie kandydata) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Srokowie.

organizacje pozarzadoweZarządzenie Nr 40/2019
Wójta Gminy Srokowo z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Srokowo w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

UWAGA 800x400Informacja Wójta Gminy Srokowo o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance z końcem roku szkolnego 2018/2019 poprzez obniżenie stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Solance do struktury I-IV.