GrafikaAby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). 

sfr edoOd 4 marca można składać wnioski o nowe dowody osobiste.  Oprócz dotychczasowych zabezpieczeń, nowy dokument tożsamości będzie miał elektronicznego chipa. E-dowód umożliwi m.in.  logowanie się do portali administracji publicznej, elektroniczne podpisywanie dokumentów (ePUAP), korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Przypominamy również, że jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny nie musisz go wymieniać.

koperta na strone

1019 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja VIII kadencji (2018-2023) Rady Gminy Srokowo, podczas której ślubowanie złożyli radni oraz wójt – Marek Olszewski.

W trakcje sesji wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Srokowo, Wiceprzewodniczących Rady Gminy Srokowo oraz ukonstytuowały się komisje stałe.

Przewodniczącym Rady Gminy Srokowo został Piotr Dziadoń, Wiceprzewodniczącymi: Andrzej Kuriata i Jarosław Stanicki.

godziny

sesjaRGRada Gminy Srokowo podjęła uchwałę w sprawie umarzania należności pieniężnych i odraczania terminu płatności i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Treść uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Srokowo - kliknij aby przejść.