zimowe utrzymanie drogInformacja Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie dot. zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2021/2022 oraz wykaz telefonów kontaktowych, pod którymi będzie można uzyskać informacje o sytuacji na drogach podczas sezonu zimowego od 01.11.2021 r. do 30.04.2022 r.

komunikatOGŁOSZENIE z dnia 01.10.2021 r.

Wójt Gminy Srokowo ogłasza dodatkowy nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2021 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.06.2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowuch i kierowników dzielnicowych /Dz. Urz. KGP. 2016.26/, został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Srokowo na okres od 01.08.2021 r. do 31.01.2022 r. obejmujący następujące zagrożenie: