Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego…

25-05-2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO -  MAZURSKIEGO ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację...

Więcej

Inicjatywy i projekty

Sprzedaż - wymiana, czyli szafing po Kęt…

31-05-2016

Otwierasz szafę i zastanawiasz się co z tym wszystkim zrobić? Jak to się stało, że pełno tam ubrań, których właściwie już nie nakładasz. Nie lepiej jest w pokoju dziecięcym, gdzie...

Więcej