Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gmin…

23-08-2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 25...

Więcej

Inicjatywy i projekty

Spotkanie nt. Konkursu FIO 2017

26-08-2016

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Więcej