Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Rada Organizacji Pozarządowych Województ…

21-04-2017

Jest to jedyny wojewódzki konkurs nagradzający organizacje pozarządowe, ich liderów, animatorów społecznych, inicjatywy, w tym międzynarodowe, produkty, a także ciała dialogu obywatelskiego i samorządy wzorowo współpracujące z organizacjami. Konkurs objęty jest...

Więcej

Fundusze unijne

Pieniądze na rozpoczęcie i rozwój działa…

24-04-2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

Więcej

Promocja

„SOŁTYS ROKU 2017 POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO”

16-03-2017

 11 marca 2017r. odbyła się Gala "Sołtysa Roku 2017 Powiatu Kętrzyńskiego". Plebiscyt zorganizowany został przez Radio Barcja i Powiat Kętrzyński, a udział w nim brało 100 Sołtysów z terenu powiatu kętrzyńskiego. Jest...

Więcej