Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gmin…

23-07-2015

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku...

Więcej

Inicjatywy i projekty

Bezpłatne szkolenie z zakresu fundraisin…

02-06-2015

Bezpłatne szkolenie z zakresu fundraisingu

Centrum Animacji Społecznej zapraszaprzedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 na bezpłatne szkolenie z zakresu „Fundraising – podstawy pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowej”,które odbędzie się 19...

Więcej