Szanowni Mieszkańcy,

zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Poniżej harmonogram dyżurów prawników oraz szczegółowe informacje na temat udzielanej pomocy.

 

 HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM W MARCU 2017 R.

Dni miesiąca Punkt w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie Punkt w Urzędzie Gminy Srokowo,
Pl. Rynkowy 1
1. 10.00-14.00-adw. Marta Żuchlińska 11.00-13.00-adw. Elżbieta Bogdanowicz-Eberius
13.00-15.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
2. 10.00-14.00-adw. Małgorzata Połubińska 10.00-14.00-adw. Sławomir Szubstarski
3. 10.00-14.00-adw. Elżbieta Bogdanowicz-Eberius 11.00-15.00-adw. Maciej Karpiński
4.
5.            
6. 11.00-15.00-r.pr. Małgorzata Połubińska 10.00-14.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
7. 10.00-14.00-r.pr. Małgorzata Połubińska 11.00-15.00-adw. Elżbieta Bogdanowicz-Eberius
8. 10.00-14.00-adw. Elżbieta Bogdanowicz-Eberius 11.00-15.00-adw. Maciej Karpiński   
9. 10.00-14.00-r.pr. Małgorzata Połubińska 10.00-14.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
10. 10.00-14.00-adw. Marta Żuchlińska 11.00-15.00-adw. Maciej Karpiński  
11.
12.
13. 11.00-15.00-r.pr. Małgorzata Połubińska 10.00-14.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
14. 10.00-14.00-r.pr. Małgorzata Połubińsk 11.00-15.00-adw. Maciej Karpiński 
15. 10.00-14.00-adw. Maciej Karpiński  11.00-15.00-adw. Elżbieta Bogdanowicz-Eberius
16. 10.00-14.00-r.pr. Małgorzata Połubińska 10.00-14.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
17. 10.00-14.00-adw. Marta Żuchlińska 11.00-15.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
18.
19.
20. 11.00-13.00-r.pr. Małgorzata Połubińska
13.00-15.00-adw. Elżbieta Bogdanowicz-Eberius
10.00-14.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
21. 10.00-14.00-r.pr. Małgorzata Połubińska 11.00-15.00-adw. Sławomir Szubstarski
22. 10.00-14.00-adw. Maciej Karpiński 11.00-15.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
23. 10.00-14.00-r.pr. Małgorzata Połubińska 10.00-14.00-adw. Elżbieta Bogdanowicz-Eberius
24. 10.00-14.00-adw. Elżbieta Bogdanowicz-Eberius 11.00-15.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
25.
26.
27. 11.00-15.00-adw. Maciej Karpiński   10.00-14.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
28. 10.00-14.00-r.pr. Małgorzata Połubińska 11.00-15.00-adw. Sławomir Szubstarski
29. 10.00-14.00-adw. Marta Żuchlińska 11.00-15.00-r.pr. Arkadiusz Gronek
30. 10.00-14.00-r.pr. Małgorzata Połubińska 10.00-14.00-adw. Sławomir Szubstarski
31. 10.00-14.00-adw. Maciej Karpiński 11.00-15.00-r.pr. Arkadiusz Gronek

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LP. OSOBY UPRAWNIONE REALIZACJA UPRAWNIENIA NA PODSTAWIE
1.

Osoba, której w okresie 12 miesięcy

poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie

z pomocy społecznej i wobec, której

w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu

świadczenia z pomocy społecznej lub

zaświadczenia o udzieleniu

świadczenia z pomocy społecznej

2. Osoba posiadająca ważną Kartę Dużej Rodziny Ważnej Karty Dużej Rodziny
3.

Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Odpowiedniego zaświadczenia (o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)

4.

Osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego

Ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego

5.

Osoba do ukończenia 26 roku życia lub po ukończeniu 65 roku życia

Dokumentu stwierdzającego tożsamość
6.

Osoby, które poniosły straty lub są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

Pisemnego oświadczenia o zaistnieniu jednej ze wskazanych okoliczności

7. Osoba, która jest w ciąży

Wykazuje przez przedłożenie dokumentu

potwierdzającego ciążę

INFORMACJE DODATKOWE:

Pomoc prawna będzie polegała na:

  • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia,
  • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.