Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Kwalifikacja Wojskowa 2018

22-03-2018

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 roku Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu kętrzyńskiego będzie trwała od 26.03.2018 r. do 23.04.2018 r. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa...

Więcej

Fundusze unijne

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzki…

07-03-2018

Gmina Srokowo zakończyła realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Srokowie”, na które otrzymała dofinansowanie (w formie umorzenia pożyczki) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadanie związane było...

Więcej

Edukacja

XIV edycja konkursu fotograficznego pt. …

19-03-2018

Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich ogłasza XIV edycję konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”. Patronat medialny nad konkursem objęła „Gazeta Olsztyńska”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na...

Więcej

krus 1Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych w latach 2002 - 2010 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub na wniosek w pełnym zakresie (w tym przypadku ubezpieczenie powinno trwać przynajmniej rok).

Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach w Centrum Rehabilitacji Rolników są: wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.W 2017 roku na terenie całego kraju zostało przygotowanych 1176 miejsc. OR KRUS w Olsztynie ma do dyspozycji 41 miejsc, w tym:
- 21 miejsc na turnusie dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od 31.07.-20.08.2017 r. / całkowity koszt 261 zł.
- 20 miejsc na turnusie dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka" w Świnoujściu w terminie od 11.08.-31.08.2017 r. / całkowity koszt 270 zł.

Wnioski po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę od zainteresowanych rolników przyjmuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie oraz Placówki Terenowe KRUS w: Braniewie, Pasłęku, Nowym Mieście Lubawskim, Działdowie, Ełku, Giżycku, Olecku, Piszu, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Mrągowie, Nidzicy, Szczytnie oraz Ostródzie, w terminie do 6 maja 2017 r.

Kwalifikacji dziecka do konkretnego ośrodka dokonuje Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Olsztynie.

Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Wnioski do pobrania w punktach informacyjnych P.T. KRUS, OR KRUS w Olsztynie oraz na stronie: www.krus.gov.pl
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (89) 5349771 wew. 104