Zgodnie z treścią rozporządzenia MSW i MON z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 13 stycznia 2017 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 1998 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1993–1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1996–1997, które:
  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2010 r. poz. 321);
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie administrowanym przez WKU Lidzbark Warmiński:

Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie

Miejsce stawiennictwa: Internat Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21.

od 27.03.2017 r. do 24.04.2017 r.

Lp. Miasto / Gmina Termin stawiennictwa
1 Gmina Srokowo – mężczyźni rocznika podstawowego i roczników starszych 20.04.2017 r.
2 Kobiety 21.04.2017 r.

CO TRZEBA ZABRAĆ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 • Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. Dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • Powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
  1. Aktualną fotografię o wymiarach 3 X 4 cm, bez nakrycia głowy,
  2. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  3. Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Więcej informacji o kwalifikacji wojskowej dostępnych jest na stronie WKU