organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2017r. zadań publicznych Gminy Srokowo poprzez orgranizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - więcej informacji na stronie www.bip.gminasrokowo.pl w zakładce Organizacje pozarządowe -> Konkurs ofert