Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

UWAGA, KIERMASZ ŚWIĄTECZNY!

21-11-2017

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie zaprasza wystawców/rękodzielników/producentów żywności ekologicznej/organizacje pozarządowe/sołectwa (również z poza terenu gminy Srokowo) do udziału w kiermaszu świątecznym, który planowany jest na dzień 10 grudnia 2017r. Powierzchnia wystawowa...

Więcej

Fundusze unijne

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo, informuje o wyniku konkursu ofert złożonych na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych Gminy Srokowo poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W dniu 09 maja 2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo Nr 12/17 z dnia 31 marca 2017 roku dokonała oceny złożonych ofert do realizacji w ramach ogłoszonych konkursów.

W wyniku przedstawionego protokołu Wójt Gminy zatwierdził następujące oferty do realizacji zadań publicznych:

1) Oferta nr 1, kwota dotacji: 6000 zł
Nazwa oferenta: Srokowskie Stowarzyszenie Sukces Każdego Dziecka
Nazwa zadania:  Rozwój, promocja talentów, wspieranie funduszy stypendialnych

2) Oferta nr 2, kwota dotacji: 3000 zł
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie ,,Wiedza, Rozwój, Praca”
Nazwa zadania: Promocja rękodzieła- Wykonanie maskotki gminnej

 

Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz