Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

30 września upływa termin składania wnio…

11-09-2017

Wójt Gminy Srokowo określił wzór wniosku do budżetu gminy Srokowo na 2018 rok dla pozostałych, poza jednostkami organizacyjnymi gminy, wnioskodawców min. radnych, sołtysów, stowarzyszeń i innych instytucji oraz osób fizycznych...

Więcej

Fundusze unijne

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Euro…

07-09-2017

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 06.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Srokowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego...

Więcej

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo, informuje o wyniku konkursu ofert złożonych na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych Gminy Srokowo poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W dniu 09 maja 2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo Nr 12/17 z dnia 31 marca 2017 roku dokonała oceny złożonych ofert do realizacji w ramach ogłoszonych konkursów.

W wyniku przedstawionego protokołu Wójt Gminy zatwierdził następujące oferty do realizacji zadań publicznych:

1) Oferta nr 1, kwota dotacji: 6000 zł
Nazwa oferenta: Srokowskie Stowarzyszenie Sukces Każdego Dziecka
Nazwa zadania:  Rozwój, promocja talentów, wspieranie funduszy stypendialnych

2) Oferta nr 2, kwota dotacji: 3000 zł
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie ,,Wiedza, Rozwój, Praca”
Nazwa zadania: Promocja rękodzieła- Wykonanie maskotki gminnej

 

Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz