PIC 0658W dniu 2 września o godzinie 17.00 w Oranżerii Kultury oficjalnie otwarto wystawę o tematyce pszczelarskiej w ramach XXXIV-tych Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Lidzbarku Warmińskim. W trakcie  uroczystość dokonano wręczenia odznaczeń Polskiego Związku Pszczelarskiego.

Wśród wyróżnionych odznaczeniami, które wręczał Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego - Tadeusz Sabat są uhonorowani nasi koledzy: złotą odznaką – Włodzimierz Szadziewski, srebrną – Bogusław Staruch, brązową – Jan Oniszkiewicz i Kazimierz Ćwinarowicz.

Następnego dnia, srokowska brać pszczelarska wzięła udział w uroczystej msza św. w intencji pszczelarzy z udziałem pocztów sztandarowych z całego kraju, uczestniczyli w niej także delegacje pszczelarzy z Ukrainy, Grecji i dalekiego Wietnamu.

Wielkim zainteresowaniem cieszył się wśród członków naszego Koła kiermasz artykułów pszczelarskich, na którym liczni producenci prezentowali swoje wyroby, można je było nabyć po promocyjnych cenach.

Dn. 28.02.2016r. w Sali Lustrzanej Domu Kultury w Srokowie odbyło się zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy. Brać pszczelarską przywitał Prezes Wł. Szadziewski po czym przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w 2015r. Skarbnik Koła B. Staruch zaprezentował w formie pokazu multimedialnego sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Kontakiewicz poinformował, iż analiza dokumentacji finansowej za rok 2015 nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Dnia 22 listopada 2015 roku odbyło się zebranie Koła Pszczelarzy. Dokonano podsumowania minionego sezonu pszczelarskiego. Podczas zebrania wypłacono pszczelarzom refundację za leki i pogłowie, są to środki z Agencji Rynku Rolnego.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Srokowskiego w Srokowie, dnia 14 listopada 2015 roku, świętowała podwójny jubileusz, 70- lecie istnienia i 35- lecie nadania imienia.

PIC 0601Uczniowie Szkoły Podstawowej w Srokowie wzięli udział w konkursie plastyczno- fotograficznym pt. " Pszczoła w środowisku i życiu człowieka " zorganizowanym przez  Koło Pszcelarzy w Iławie, które było gospodarzem Wojewódzkich Obchodów Dnia Pszczelarza.  Zainteresowanie było bardzo duże i na konkurs wpłynęła olbrzymia ilość prac . Podsumowanie odbyło się 6 września 2015r. w Iławie.

Jury konkursu uznało, że wszystkie prace spełniają kryterium tematu, a prace tak ciekawe, że postanowiono wyróżnić wszystkich uczestników dyplomami. 26 października odbyło się wręczenie dyplomów i dołączonych do nich upominków, których fundatorem było Rejonowe Koło Pszczelarzy w Srokowie. Wręczenia dokonał członek Zarządu, p. Bogusław Staruch, dziękując uczestnikom konkursu, pani dyrektor Jadwidze Zając i koordynatorowi konkursu w Szkole w Srokowie pani Darii Oryńczak.

Pan Bogusław Staruch na koniec zachęcał uczniów do rozwijania swych zdolności plastycznych i fotograficznych oraz zachęcał do dalszej współpracy.