PIC 0464W dniu 6 września w Iławie, odbyła się uroczystość Wojewódzkich Obchodów Dnia Pszczelarza. Nie zabrakło tam pszczelarzy z Rejonowego Koła w Srokowie. Obchody rozpoczęła liturgia św. w intencji pszczelarzy i ich rodzin, podczas, której homilię wygłosił ks. Eugeniusz Marciniak, były krajowy kapelan pszczelarzy. Wśród darów ołtarza znalazły się również owoce pracy pszczelarzy z naszego Koła.

Po mszy św. rozpoczęło się spotkanie z przybyłymi delegacjami. Gości przywitał Stefan Opaliński prezes Iławskiego Koła Pszczelarzy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: v-c marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, prezes WZP w Olsztynie Józef Zysk i skarbnik PZP Zbigniew Wach.

W czasie obchodów wręczono wyróżnienia. W gronie wyróżnionych znaleźli się koledzy z naszego Koła. Srebrne odznaki PZP otrzymali- Mirosław Aniszczyk i Jan Izbicki, brązową odznakę otrzymał Jan Klimowicz.

Ciekawym elementem Obchodów Dnia Pszczelarza były wykłady poświęcone zagrożeniu jakie niosą ze sobą środki ochrony roślin oraz metodom walki z warrozą.

PIC 0438Dnia 30 sierpnia odbyły się w Srokowie Dożynki Gminne. Tradycją stało się, że pszczelarze z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie czynnie w nich uczestniczą. Podczas mszy św. Koło w darze ołtarza ofiarowało miód.

Podczas dalszych uroczystości pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie wręczając Gospodarzowi Dożynek – Wójtowi Gminy Franciszkowi Andruszkiewiczowi, miód z tegorocznego miodobrania życzyli by nie brakło chleba i miodu na stołach mieszkańców naszej Gminy.

Zaapelowano do rolników, sadowników i ogrodników o rozważne używanie środków ochrony roślin.

B. Staruch

minsprawW dniu 01.03.2015 r. w Sali Lustrzanej Domu Kultury w Srokowie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Koła Pszczelarzy w Srokowie, na które przybyli wszyscy członkowie.

Szanowni Sadownicy, Rolnicy, Ogrodnicy naszej gminy i okolic.

1Rejonowe Koło Pszczelarzy w Srokowie promowało się podczas Dożynek Powiatowych 2014 w Srokowie.