Dn. 28.02.2016r. w Sali Lustrzanej Domu Kultury w Srokowie odbyło się zebranie członków Rejonowego Koła Pszczelarzy. Brać pszczelarską przywitał Prezes Wł. Szadziewski po czym przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w 2015r. Skarbnik Koła B. Staruch zaprezentował w formie pokazu multimedialnego sprawozdanie finansowe. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Kontakiewicz poinformował, iż analiza dokumentacji finansowej za rok 2015 nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Dnia 22 listopada 2015 roku odbyło się zebranie Koła Pszczelarzy. Dokonano podsumowania minionego sezonu pszczelarskiego. Podczas zebrania wypłacono pszczelarzom refundację za leki i pogłowie, są to środki z Agencji Rynku Rolnego.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Srokowskiego w Srokowie, dnia 14 listopada 2015 roku, świętowała podwójny jubileusz, 70- lecie istnienia i 35- lecie nadania imienia.

PIC 0601Uczniowie Szkoły Podstawowej w Srokowie wzięli udział w konkursie plastyczno- fotograficznym pt. " Pszczoła w środowisku i życiu człowieka " zorganizowanym przez  Koło Pszcelarzy w Iławie, które było gospodarzem Wojewódzkich Obchodów Dnia Pszczelarza.  Zainteresowanie było bardzo duże i na konkurs wpłynęła olbrzymia ilość prac . Podsumowanie odbyło się 6 września 2015r. w Iławie.

Jury konkursu uznało, że wszystkie prace spełniają kryterium tematu, a prace tak ciekawe, że postanowiono wyróżnić wszystkich uczestników dyplomami. 26 października odbyło się wręczenie dyplomów i dołączonych do nich upominków, których fundatorem było Rejonowe Koło Pszczelarzy w Srokowie. Wręczenia dokonał członek Zarządu, p. Bogusław Staruch, dziękując uczestnikom konkursu, pani dyrektor Jadwidze Zając i koordynatorowi konkursu w Szkole w Srokowie pani Darii Oryńczak.

Pan Bogusław Staruch na koniec zachęcał uczniów do rozwijania swych zdolności plastycznych i fotograficznych oraz zachęcał do dalszej współpracy.

PIC 0464W dniu 6 września w Iławie, odbyła się uroczystość Wojewódzkich Obchodów Dnia Pszczelarza. Nie zabrakło tam pszczelarzy z Rejonowego Koła w Srokowie. Obchody rozpoczęła liturgia św. w intencji pszczelarzy i ich rodzin, podczas, której homilię wygłosił ks. Eugeniusz Marciniak, były krajowy kapelan pszczelarzy. Wśród darów ołtarza znalazły się również owoce pracy pszczelarzy z naszego Koła.

Po mszy św. rozpoczęło się spotkanie z przybyłymi delegacjami. Gości przywitał Stefan Opaliński prezes Iławskiego Koła Pszczelarzy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: v-c marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, prezes WZP w Olsztynie Józef Zysk i skarbnik PZP Zbigniew Wach.

W czasie obchodów wręczono wyróżnienia. W gronie wyróżnionych znaleźli się koledzy z naszego Koła. Srebrne odznaki PZP otrzymali- Mirosław Aniszczyk i Jan Izbicki, brązową odznakę otrzymał Jan Klimowicz.

Ciekawym elementem Obchodów Dnia Pszczelarza były wykłady poświęcone zagrożeniu jakie niosą ze sobą środki ochrony roślin oraz metodom walki z warrozą.

PIC 0438Dnia 30 sierpnia odbyły się w Srokowie Dożynki Gminne. Tradycją stało się, że pszczelarze z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie czynnie w nich uczestniczą. Podczas mszy św. Koło w darze ołtarza ofiarowało miód.

Podczas dalszych uroczystości pszczelarze Rejonowego Koła Pszczelarzy w Srokowie wręczając Gospodarzowi Dożynek – Wójtowi Gminy Franciszkowi Andruszkiewiczowi, miód z tegorocznego miodobrania życzyli by nie brakło chleba i miodu na stołach mieszkańców naszej Gminy.

Zaapelowano do rolników, sadowników i ogrodników o rozważne używanie środków ochrony roślin.

B. Staruch