5W roku 2014 Dni Srokowa organizowane były pod hasłem Festiwal Miodu. Koło Pszczelarzy w Srokowie czynnie wzięło udział w realizacji projektu realizowanego przez GOK w Srokowie.