Infografika paszport A2

DSC 597729 marca 2019 r. prawie 1,5 tys. sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa w Ostródzie.

Na uroczystościach nie mogło zabraknąć również sołtysów z gminy Srokowo z panem wójtem - Markiem Olszewskim na czele.

Blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności, a wśród nich sołtys Srokowa – pani Regina Wieczorek, której serdecznie gratulujemy.

ueW dniu 28 marca 2018 r. przedstawiciele Gminy Srokowo podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Klub integracji społecznej droga do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo” Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie9.2 -Infrastruktura socjalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -projekty konkursowe.

DSC 884628 marca 2019 r., podczas sesji Rady Gminy Srokowo, 13 uczestników I edycji projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie otrzymało zaświadczenia ukończenia Klubu Integracji Społecznej.