20210120 080549 „Witaj w Gminie Srokowo”

To nowy produkt promocyjny w naszej Gminie.

130606605 784041728815365 6708214933009088751 nW 2020 r. Gmina Srokowo realizowała Projekt pn. „Podniesienie oferty  turystycznej na Kompleksie  Rekreacyjno–Sportowym nad Jeziorem Rydzówka  w Leśniewie  przy trasie 650 i  ścieżce rowerowej Green Velo” w  ramach konkursu Marszałka Województwa Warmińsko –Mazurskiego „Łączy nas Turystyka„. 

Realizacja zadania miała na celu podniesienie oferty turystycznej na kompleksie rekreacyjnym nad J Rydzówka, wykorzystując zasoby naturalne na działce nr 84/3 w Leśniewie, celem uatrakcyjnienia pobytu turystom oraz mieszkańcom gminy.  Działanie jest kontynuacją  zagospodarowania terenu nad Jeziorem Rydzówka na cele rekreacyjne. Operacja związana jest z wykorzystaniem unikalnych zasobów subregionu (Natura 2000) jakim są warunki przyrodnicze do uprawiania żeglarstwa, aktywnego odpoczynku oraz wędkarstwa.

W miesiącu maju 2020r podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację  działania polegającego na zakupie dziesięciu  żaglówek oraz dwóch motorówek  na Kompleks Rekreacyjny w Leśniewie. Podpisaliśmy również  umowę na budowę  trzech domków letniskowych na tym obiekcie. Jesteśmy również tuż przed podpisaniem umowy na grant na prowadzenie szkółki żeglarskiej  i wędkarskiej  nad tym jeziorem. Te trzy  projekty  które otrzymały  dofinansowanie,  złożone zostały  poprzez LGR w Węgorzewie w 2019 r. planowane były do realizacji  w 2020 r.  Niestety obecna sytuacja związana z wirusem  Covid 19 spowodowała przeniesienie terminu realizacji  tych operacji  na 2021 r. Realizacja wnioskowanego zadania  tj. zakup i montaż pomostu pontonowego jest  doskonałym dopełnieniem wyposażenia tego obiektu. Pomost umożliwi kąpiel w jeziorze, wędkowanie oraz cumowanie żaglówek. Wędkarze - mieszkańcy gminy oraz  turyści, będą mieli możliwość zdobywania umiejętności łowienia ryb nie tylko  z brzegu ale również z pomostu.  Będą to  nowe formy rekreacji w naszej gminie. We współpracy z lokalnymi  zakładami i innymi podmiotami zainteresowanymi aktywizacją społeczności lokalnej (min. własnych pracowników) z wykorzystaniem zasobów naturalnych, przyrodniczych i kulturalnych naszej  gminy będziemy chcieli prowadzić posezonową akcję weekendowych zawodów wędkarskich (również zimą) oraz  integracyjnych weekendów nad jeziorem z wykorzystaniem domków letniskowych aby oferta była całoroczna.  Operacja  przyczyni się  do  podniesienia poziomu życia mieszkańcom gminy oraz uatrakcyjnienia pobytu turystom wykorzystując zasoby naturalne Jeziora Rydzówka.  Zakup dodatkowych dwóch rowerów wodnych był  niezbędny ze względu na wielkie zapotrzebowanie na ten sprzęt. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje na braki ilościowe  rowerów wodnych (kilkugodzinne  kolejki  w wynajmie - rowery są  wynajmowane po kosztach własnych bez zysku - dotychczas 5 zł za 3 godz.). Realizacja tego zadania uwzględnia potrzeby turystów zarówno turystyki rowerowej i samochodowej oraz pieszej. Również  mamy  na uwadze  naszych mieszkańców w tym  nasze dzieci min. szkolne,  które nie będą musiały w okresie letnim (czerwiec, wrzesień) wyjeżdżać na klasowe biwaki daleko poza obszar gminy. Posiadanie gminnych domków, pomostu oraz większą ilość sprzętu wodnego umożliwi im  bliski kontakt  z wodą, korzystanie ze sprzętu wodnego oraz w przyszłości  korzystanie ze  szkółki żeglarskiej i wędkarskiej  nad Jeziorem Rydzówka  w Leśniewie. W dobie posiadania  przez rodziny świadczeń z 500 + jest to ogromna możliwość rekreacji  dla rodzin  niezbyt zasobnych i oferta spędzenia wspólnie  z dziećmi czasu nad wodą, bez dalekich wojaży, tym bardziej, że Gmina Srokowo stara się aby na kompleksie systematycznie wzbogacać ofertę dla turystów i mieszkańców.

FE POWER poziom pl 1 rgb

 

Gmina Srokowo otrzymała stuprocentowe dofinansowanie  na realizację pilotażowego projektu pn.:

„ Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”

w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja RozwójOś Priorytetowa: POWR.02.00.00. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie: POWR.02.08.00 Rozwój usług  świadczonych w środowisku lokalnym.

IMG 20200814 122754logotypyRealizacja operacji przyczyniła się do poszerzenia oferty infrastruktury turystycznej i do wzmocnienia produktu markowego na użytek publiczny – doposażone, publiczne i ogólnodostępne miejsce rekreacji w Silcu i Solance oraz  w Leśniewie na kompleksie.

Realizacja zadania spełniła zakładane cele tj. podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Stworzone w ramach operacji miejsca rekreacyjne, podniosą jakość życia mieszkańców oraz nastąpi poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej w naszej gminie.

questJuż są! Dziewięć nowych ścieżek questingowych na terenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. Łącznie ponad 60 km tras pieszych, rowerowych oraz pierwszy na świecie Quest Houseboat’owy.

Quest to edukacyjna gra terenowa, która łączy w sobie elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu i radości odkrywania.

ratuszW dniach od 3 sierpnia do 7 sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie miała miejsce wystawa fotograficzna pt. "55 lat temu w Srokowie...". Osoby, które nie widziały wystawy mogą ją obejrzeć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie - link.