WFOSĚ iGW tablica119 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie odbyła się konferencja „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”, zorganizowana w ramach projektu pod tym samym tytułem, na który Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Celem konferencji oraz całego projektu było uświadomienie społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywają pszczoły w ekosystemie oraz zaprezentowanie innowacyjnych form ich ochrony. Wykłady na te tematy przeprowadził jeden z najlepszych ekspertów - dr hab. Zbigniew Lipiński.

Infografika paszport A2

DSC 597729 marca 2019 r. prawie 1,5 tys. sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa w Ostródzie.

Na uroczystościach nie mogło zabraknąć również sołtysów z gminy Srokowo z panem wójtem - Markiem Olszewskim na czele.

Blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności, a wśród nich sołtys Srokowa – pani Regina Wieczorek, której serdecznie gratulujemy.

ueW dniu 28 marca 2018 r. przedstawiciele Gminy Srokowo podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Klub integracji społecznej droga do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo” Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie9.2 -Infrastruktura socjalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -projekty konkursowe.

DSC 884628 marca 2019 r., podczas sesji Rady Gminy Srokowo, 13 uczestników I edycji projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie otrzymało zaświadczenia ukończenia Klubu Integracji Społecznej.