Infografika paszport A2

DSC 597729 marca 2019 r. prawie 1,5 tys. sołtysów z regionu świętowało Samorządowy Dzień Sołtysa w Ostródzie.

Na uroczystościach nie mogło zabraknąć również sołtysów z gminy Srokowo z panem wójtem - Markiem Olszewskim na czele.

Blisko 100 sołtysów zostało wyróżnionych za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności, a wśród nich sołtys Srokowa – pani Regina Wieczorek, której serdecznie gratulujemy.

ueW dniu 28 marca 2018 r. przedstawiciele Gminy Srokowo podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Klub integracji społecznej droga do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo” Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie9.2 -Infrastruktura socjalna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -projekty konkursowe.

DSC 884628 marca 2019 r., podczas sesji Rady Gminy Srokowo, 13 uczestników I edycji projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie otrzymało zaświadczenia ukończenia Klubu Integracji Społecznej.

nW dniu 21 lutego 2019 roku odbyła się V Sesja Rady Gminy Srokowo, podczas której zostali przedstawieni nowo wybrani Sołtysi oraz Rady Sołeckie poszczególnych Sołectw na terenie gminy Srokowo.

Był to również czas uroczystego podziękowania Sołtysom, którzy zakończyli swoją pracę.

Za zaangażowanie na rzecz rozwoju swojej społeczności lokalnej podziękowaliśmy pani Gertrudzie Warno (Sołectwo Silec), pani Renacie Mendali (Sołectwo Siniec), pani Agacie Łata (Sołectwo Solanka), pani Agnieszce Luszczyk (Sołectwo Jankowice), panu Henrykowi Flis (Sołectwo Leśniewo) oraz panu Józefowi Pawłusewicz (Sołectwo Leśny Rów).