logo akcji 1Od 1 stycznia Srokowo i okoliczne miejscowości będą realizowały tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) – jednolite dla całego kraju zasady segregacji ustanowione przez Ministerstwo Środowiska. 

Baner 3x4 Mazurska SegraAkcja 1Szanowni Państwo! Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku prowadzi akcję edukacyjną dotyczącą wcielenia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

azbestGmina Srokowo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo” została dofinansowana na podstawie umowy nr 00430/16/08062/OZ-LZ/D z dnia 12-08-2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 22 613,62 zł.W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 52,457 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Srokowo.
Wysokość dofinansowania wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:
- 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

min123412Dnia 20.11.2015 r. na terenie „Szkoły leśnej” przy ul. Lipowej odbyło się oficjalne zakończenie pierwszego etapu rekultywacji składowiska odpadów w Srokowie polegającego na uformowaniu powierzchni składowiska oraz naniesieniu warstwy wyrównawczej gruntu.

Współorganizatorami imprezy był Urząd Gminy Srokowo oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. w Spytkowie, który zajmuje się prowadzeniem i monitorowaniem procesu rekultywacji, natomiast ambasadorem tego wydarzenia byli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Srokowie.

Uroczystość swoim przemówieniem otworzył Franciszek Andruszkiewicz - Wójt Gminy Srokowo. Głos zabrał również Paweł Lachowicz - Prezes Zarządu ZUOK Spytkowo oraz Wojciech Ogłuszka - Prezes Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku.