azbestGmina Srokowo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo” została dofinansowana na podstawie umowy nr 00430/16/08062/OZ-LZ/D z dnia 12-08-2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 22 613,62 zł.W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 52,457 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Srokowo.
Wysokość dofinansowania wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:
- 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

azbest1215