Korzystamy z dofinansowaniaGmina Srokowo informuje, że realizacja zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Srokowo”
została dofinansowana na podstawie umowy nr 00321/17/08062/OZ-LZ/D z dnia 08-08-2017 r.

zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w kwocie 21 920,54 zł.

 

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 46,271  Mg

materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Srokowo.
Wysokość dofinansowania wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:
- 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

logoOchSro