bale 2605678 1920Informujemy, że z dniem 28 lutego MZMGO kończy realizację projektu  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Szczegóły projektu http://mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/folia-rolnicza