PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

1. Prezentacja przedstawiająca piękną srokowską "Złotą Jesień"

(plik ok. 7,00 MB)

2. Prezentacja przedstawiająca "Zabytki Gminy Srokowo"

(plik ok. 6,50 MB)

3. Prezentacja przedstawiająca "Kanał Mazurski"

(plik ok. 7,20 MB)

4. Prezentacja przedstawiająca "Wydarzenia kulturalne oraz inwestycyjno-gospodarcze gminy Srokowo w 2009r."

(plik ok. 7,95 MB)

5. Prezentacja przedstawiająca "Cenne obszary przyrodnicze w Gminie Srokowo"

(plik ok. 2,00 MB)

6. Prezentacja przedstawiająca "Obszary chronione Gminy Srokowo"

(plik ok. 2,00 MB)

7. Prezentacja przedstawiająca "Zrealizowane inwestycje w ciągu 20 lat Samorządu"

(plik ok. 12,00 MB)

8. Prezentacja przedstawiająca "Inwestycje realizowane przez Gminę Srokowo w latach 2010-2014"

(plik ok. 8,50 MB)