Ratusz — wybudowany w 1608 r. na fundamentach starego budynku. W 1657 r. spalony przez najazd Tatarów i odbudowany w latach 1772-75. W 1817 dobudowano wieżę zegarową. Obecnie w ratuszu mieści się Urząd Gminy.

12

 

 

 

 

 

 

 

Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Krzyża — gotycką świątynię wzniesiono po północno-zachodniej stronie w 1405 r. a główny zrąb budowli ukończono w 1409 r. z którego to czasu pochodzi jeden z ołtarzy. Z XV w. pochodzi również zakrystia, wieże oraz dwa przedsionki – północny i południowy.

34

 

 

 

 

 

 

Skandławka — dawne dobra rycerskie o powierzchni 506 ha. Wart zobaczenia jest dwór przebudowany w 1844 r. w stylu klasycystycznym. Wokół dworu rozciąga się park.

Solanka — majątek szlachecki. Fundamenty dworu pochodzą z okresu Zakonu. Wyremontowany w 1911 r.

Kosakowo — malownicza wioska, z którą wiąże się legenda o cudownym, wędrującym dzwonie do dziś wiszącym w zabytkowej wieży z XVII w. Gdy Tatarzy spalili w 1657 r. kościół i całą wieś, odbudowano tylko drewnianą wieżę. Dzwon kościelny postanowiono przenieść do kościoła farnego w pobliskim Srokowie. Jednak po przenosinach dzwon w cudowny sposób wrócił do Kosakowa, a budowniczy wieży zginął tragiczną śmiercią.

Jegławki — znajduje się tu piękny pałac z XV w. Zniszczony podczas najazdu Tatarów w XVII w. został odbudowany w połowie XIX w. w stylu włoskiego gotyku. Wokół pałacu znajduje się wielki park, a w nim pomnik upamiętniający poległych w wojnie z 1914 r. W Jegławkach urodził się w 1934 r. wybitny pisarz niemiecki Arno Surminski, który w swoich powieściach często nawiązuje do miejsca swego urodzenia i dzieciństwa. Obecnie pałac w Jegławkach jest własnością prywatną.

5

 

 

 

 

 

 

 

Wieża Bismarcka
Kiedy w 1898 r. umarł "żelazny kanclerz" Otto Bismarck społeczeństwo ówczesnego Dregngfurt i okolicznych wsi postanowiło uczcić jego pamięć poprzez budowę na Diablej Górze wieży widokowej. Wpłaty pieniężne, dary rzeczowe oraz materiał budowlany w postaci kamieni, żwiru dostarczali okoliczni właściciele majątków i gospodarstw. Tysiąc cegieł ofiarował hrabia Friedrich zu Eulenburg z Promy. Wieżę wybudowała firma Mamina Modrickera z Kętrzyna. Budowę uroczyście zakończono we wrześniu 1902 r. Wieża była zakończona platformą widokową, z której podziwiano wspaniałe widoki na jezioro Mamry, Rydzówkę, Sztynort i okoliczne miejscowości.

6