Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy
30 Styczeń 2019, 14:00
Odsłon : 433

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na IV sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie IV sesji Rady Gminy Srokowo.

2.   Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.   Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Srokowo.

4.   Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Informacja merytoryczna dotycząca przygotowania do ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

7.   Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. Uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Srokowo na 2019r.

7.2. Uchwalenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Srokowo na 2019r.

7.3. Przystąpienia do projektu pod nazwą: „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu na lata 2019-2035”.

7.4. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Srokowo w 2019 roku.

7.5. Zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7.6. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2019-2023.

7.7. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2019 r.

8.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.   Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

10. Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Srokowo
Piotr Dziadoń