miniaturka CPW związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Srokowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuję, iż trwają przygotowania do otwarcia punktu informacyjno-konsultacyjnego, który znajdował się będzie w Urzędzie Gminy w Srokowie, przy Placu Rynkowym 1. W związku z tym serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie przy Placu Rynkowym 14. Celem spotkania będzie omówienie zasad i sposobu działania programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynków. Poruszane będą również kwestie instruktażowe związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie i przedstawienie zakresu zadań gminy.

f5ceee67 ce64 4869 82a7 f936253f6d2aZachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym "Świat się kręci wokół wsi", zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala Widowiskowa) z następującym porządkiem obrad:

nabor oczyszczalnieOGŁOSZENIE z dnia 17.05.2021 r.
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dotacja może być przyznana na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych Gminy Srokowo.
O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której planowana jest inwestycja.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
1.1. Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi
1.2. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego
1.3. Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców
1.4..Warsztaty zdrowego odżywiania idietetyki dla mieszkańców
1.5. Edukacja profilaktyka próchnicy
1.6. Działanie edukacyjno-profilaktyczne-badania przesiewowe dorosłych-choroby krążeniai cukrzycy.

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalności  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.
1.1 Akademia Małego Dziecka
1.2 Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców
1.3 Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi.
2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
2.1 Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych
2.2 Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
3.1 Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin.
3.2 Warsztaty integrujące środowisko  rodzin i osób niepełnosprawnych.

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2021